LEGO EĞİTİMİ

JR. ROBOTICS Lego eğitimi oyun oynamanın çok ötesinde bir eğitim vermektedir.
Lego basit olduğu kadar çocuğun zekâsını ve becerisini zorlayıcı bir özelliği olduğu için önemli ve etkili bir oyuncaktır. Çocuklar parçaları kendi hayal dünyalarına uygun şekillerde yerleştirerek değişik oyunlar yaratabilmekte, oyuncakları birbirine geçirip çıkarmakla kaslara egemen olmayı öğrenmektedirler. Bu da çocuğun duyu-hareket açısından gelişmesini sağlar.
Çeşit çeşit biçimler yaratmak, modelleri yeniden kurmak çocuğun düş gücünü çalıştırdığı gibi algılama duyusunu da geliştirir. Analitik düşünme, muhakeme yapabilme, akıl yürütme, risk alma gibi faktörler ile çocuğun bilişsel ve duygusal olarak tüm gelişimine katkı sağlar.
Lego ile ilgilenen çocuğun, küçük kasları gelişir, el göz koordinasyonu artar, soyut düşünceyi somutlaştırır, yaratıcılığını geliştirir, kendini keşfetme imkânı bulur. Farklı bakış açısı kazanırken, ilgi ve yeteneklerini de keşfetme imkânı bulur. Lego ile yapıla

This is a final image, you can pin it or share it on any social network.

Share this imageNext & Previous Image

Get more from PinThemAll

Boost your pinterest marketing with our premium tools, scheduled pins, larger images

Made with and by Mu
About Us - Privacy Policy